Search

Love is online!

Updated: Mar 31


Uhuuuuu! We are finally launching our New branding concept and New collection, made with super love and passion. What we understood during the creation of this lovely T-shirts is that Love is really in the air, we breath with it, we live with it, we share it.

First of all we are launching the new branding and logo of Bloom Stars, which is carefully created by our Graphic Designer and Professional Perfectionist - Nikolay.

Uhuuuuu! Най-накрая стартираме нашата нова brand концепция и нова колекция, направена със супер любов и страст. Това, което разбрахме по време на създаването на тези прекрасни тениски е, че Любовта наистина е във въздуха, дишаме с нея, живеем с нея, споделяме я.

На първо място Ви представяме новата концепция и лого на Bloom Stars, което е внимателно е създадено от нашия графичен дизайнер и професионален перфекционист - Николай.

His girlfriend Iren is the founder of the company, which is online from the Christmas of 2015 and since now has been trough a lot of changes, ups and downs. Iren is a passionate Interior Designer and Fashion Lover, she is living her second life, thanks to her double lung donor. That is why also the brand was on a creative holiday for a while, during her recovery.

Неговата приятелка Ирен е основател на компанията, която е онлайн от Коледа на 2015 г. Оттогава брандът претърпява много промени, възходи и падения. Ирен е страстен интериорен дизайнер и любител на модата, живее втория си живот, благодарение на двойния си донор на бели дробове. Ето защо и марката беше на творческа почивка известно време, по време на възстановяването си.


Now the Team is launching their first collection together - Feel. Spread. Give Love. This collection is all about Love in all its forms and ways. First of all the designers want people to love themselves and to share their love with others.

Love your body, love your soul, share, give, give and give. Because without the power of giving, Iren wouldn't be here, wouldn't have met Rossy, who BTW drew by hand all the designs of the new collection, and wouldn't have the power and support from Nikolay.

This is a real story with lots of love, friendship, funny and hard nights.

We hope you enjoy it and why not tell your stories by the various T-shirts.

Сега екипът в тази си формация стартира първата си колекция заедно - Feel. Spread. Give. Love. Тази колекция е всичко за Любовта във всичките й форми и начини. На първо място дизайнерите искат хората да обичат себе си и да споделят любовта си с другите. Обичайте тялото си, обичайте душата си, споделяйте, давайте, давайте и давайте. Защото без силата на съдбата Ирен нямаше да е тук, нямаше да срещне Роси, която е партньор и крейтив в Bloom Stars. Тя рисува на ръка всички дизайни в новите колекции.

 Това е истинска история с много любов, приятелство, смешни и тежки нощи. Надяваме се да ви хареса и защо да не, да ни разкажете вашите истории, избирайки нашите тениски.
0 views

bloomstars.info@gmail.com

Chervena stena Str. 8

Sofia, 1421 

Tel: +359888909393  

© 2019 by Bloom Stars Ltd.