Search

Stay Positive!


Strange times have come. In less than a month, we turned our daily routine 180 degrees. For people who have experienced such disasters years ago, this is yet another fight in their lives for freedom and rights. Many consider it a conspiracy, a cataclysm, or a missed situation, as they wish to understand it. For our generation, however, since the 1990s, all the hysteria and panic surrounding the pandemic has given birth to a lot of innovation and creativity. Of course, we too are afraid and scared of the consequences. What makes us strong, however, is the awareness and access to many useful methods of investing in the already scarce time we have been complaining about before.


If you follow social networks, celebrities and influencers, all of them are currently doing only positive things. Online training, cooking and new interesting and easy recipes, live concerts on Instagram and Facebook, conversations with them in life conferences, online lectures, sports, etc., etc.


Many fashion designers have opted for the sewing of protective masks and suits, other brands are reducing the prices of their products in order not only to not stop their production, but also to ease their customers. Young people help adults, adults give advice to young people. There is a sense of seclusion between the generations, although the differential thinking on the topic - COVID-19. This also aims to convey Bloom Stars as a message - our trademark.

Настъпиха странни времена. За по-малко от месец завъртяхме ежедневието си на 180 градуса. За хората, които са преживели подобни катаклизми преди години, това е поредната борба в живота за свобода и права. Много смятат, че е конспирация, катаклизъм или изпуснато положение, който както иска да го разбира. За нашето поколение, след 90те обаче, цялата истерия и паника около пандемията, ражда много иновации и креативност. Разбира се, че и ние изпитваме страх и се боим от последиците. Това, което ни прави силни, обаче е инфомираността и достъпът до много полезни методи за инвестиция на вече нетолкова оскъдното време, за което се оплаквахме преди.


Ако следваш социалните мрежи, известни личности и инфлуенсъри, то всички те в момента правят само позитивни неща. Трениране онлайн, готвене и нови интересни и лесни рецепти, концерти на живо в Инстаграм и Фейсбук, разговори с тях в лайф конференции, онлайн лекции, спорт и тн., и тн.


Много модни дизайнери се насочиха към шиенето на предпазни маски и костюми, други брандове намаляват цените на продуктите си с цел да не спира производството им, но и да облекчат клиентите си. Млади помагат на възрастни, възрастни дават съвети на млади. Усеща се една уединеност между поколенията, макар диферентното мислене по темата = COVID-19.


Това цели и Bloom Stars да предаде като послание - наша запазена марка.


To be together, to help one another, to look for the positive in the situation that is created. No! of stagnation in front of sofas with depressive thoughts. We are all in this together and we will all pass it by if we all obey the rules given to us in different countries and cities. Let's be optimistic-realists. To put up with spending more time at home, with loved ones and pets. Let's get to grips with the messy wardrobe again and help him tidy up. Enrich yourself with new information, learn a new language, or color your dictionary with new words from read books. Let's wear comfortable clothes without worrying about how we look or whether we are perfect. Eating without counting calories, but also exercising without giving up. Home is our temple and salvation.

Да бъдем заедно, да си помагаме, да търсим позитивното от създалата се ситуация. Не! на застояването пред диваните с депресивни мисли. Всички сме заедно в това и всички ще го преминем, ако всички спазваме оказанията, дадени ни в различните държави и градове. Нека да бъдем оптимистични реалисти. Да се примирим с това, че ще прекараме повече време у дома, с близки и домашни любимци. Да се сприятелим отново с разхвърлания гардероб и да му помогнем да се подреди. Да се обогатим с нова информация, да научим нов език или да оцветим речника си с нови думи от прочетени книги. Да си облечем комфортни дрехи, без да се притесняваме как изглеждаме и дали сме перфектни. Да си хапнем без да броим калории, но и да спортуваме без да се отказваме.


Домът е нашият храм и спасение.
"If your life is a mess and you need to put your thoughts in order, the best place to do it is at home" - Sophie Kinsella

Bloom Stars sends love and positive energy to anyone who feels confused and in need of strength and combat! Be Optimistic! Be Solitary! Rediscover the power of home! Because we are all in this Together!

"Ако животът ти е бъркотия и имаш нужда да подредиш мислите си, най-доброто място, където може да го направиш, е у дома" - Софи Кинсела


Bloom Stars изпраща любов и позитивна енергия на всички, които се чувстват объркани и имат нужда от сила и борбеност!


Бъдете оптимисти!

Бъдете уединени!

Преоткрийте силата на дома!

Защото ние всички сме в това Заедно!0 views

bloomstars.info@gmail.com

Chervena stena Str. 8

Sofia, 1421 

Tel: +359888909393  

© 2019 by Bloom Stars Ltd.